Al zestien jaar woont Rosanne Verstappen in de wijk. Ze is een van de ondernemers die onze wijk rijk is. Rosanne voelt zich hier thuis vanwege de creatieve open sfeer en de parken. “De stad is dichtbij en toch woon je hier temidden van het groen.” Met haar bedrijf Jade Plaats wil ze vrouwen helpen om de balans te hervinden in een volle agenda.
Al jaar en dag ben ik geïnteresseerd in de Griekse en Romeinse mythes en filosofie. Met name in de zienswijze van Seneca, een Romeinse filosoof die tweeduizend jaar geleden leefde. Hij was een meester in het duiden van de enorme complexiteit van wat mensen drijft.
Hij droomde er altijd al van om zelf een herenhuis te ontwerpen en te bouwen, midden in de stad, en dan liefst één die helemaal energieneutraal is. Op een kavel aan de Nijhoffstraat is dat bijna gelukt. Ian bouwde zijn huis samen met zijn vrouw Jacqueline en zijn vader Jan. Gasloos, maar niet helemaal los van de elektriciteitsleverancier. Het stel betaalt nu maar een paar euro per maand aan energiekosten. “Het hoeft niet extreem duur te zijn om energieneutraal te bouwen”, zegt Ian trots.
Tijdens de redactievergadering besluiten we unaniem het februarinummer aan de liefde te wijden. Direct daarna begint de redactie enthousiast te brainstormen over mogelijke onderwerpen: liefde voor de wijk, natuurlijk, liefde voor je lief, liefde voor je naaste, je huis, je huisdier… de mogelijkheden zijn schier oneindig. Dan rijst de vraag: hoe denkt een deskundige op dit gebied, een psycholoog over de liefde? Een gesprek volgt met Toon Damen van Psychologenpraktijk Element.
Elke donderdagavond kun je in de wijk meedoen met het Wijkatelier. Het is in het Inloophuis van 19.30 tot 21.00 uur en gratis en toegankelijk voor iedereen. Je kunt hier werken aan je eigen beelden en teksten of je doet mee aan de opdracht van de avond. Beeldend kunstenaars helpen je hierbij. De coördinatie van het wijkatelier is in handen van Berengaria Liedmeier.
Wil je creatief aan de gang met taal? Elke maandagmiddag is er tussen 14.00 en 16.00 uur in het Inloophuis de WoordenWerkplaats. Wees welkom!
Ook dit jaar organiseren Inloophuis Sint Marten en Villa Klarendal samen met enkele actieve wijkbewoners in de wijken Klarendal, Sint Marten en Spoorhoek de Paastasactie.
Het kan je haast niet ontgaan zijn, werkmannen uit alle windstreken van Europa zijn momenteel bezig de glasvezel tot aan de stoep voor je huis aan te leggen. Vanaf volgende week maandag begint de aansluiting tot in de woningen. De mensen van VolkerWessels beginnen dan met de aansluiting van het glasvezelnetwerk van KPN vanaf de Hommelseweg richting de Apeldoornseweg. De verwachting is dat ze hier anderhalve maand mee bezig zijn.
Tijdens het Bewonersoverleg in december kwam Marc van der Burght langs. Hij is een van de AANjagers van Arnhem AAN en helpt energieprojecten op wijkniveau te realiseren. Een AANjager kun je benaderen als je een duurzaam initiatief op touw wil zetten, in je straat, buurt of wijk. Er is veel mogelijk als je ondersteuning, advies wilt of wil aansluiten bij bestaande initiatieven, vertelde hij tijdens zijn presentatie. In dit artikel lees je er meer over.
De behoefte aan laadvoorzieningen in de wijk wordt groter. Daarom heeft de gemeente een plan gemaakt voor de wijk. Minder losse palen langs de weg en meer laadvoorzieningen geclusterd. In dit artikel zet bestuursadviseur fysiek domein, Peter Swart, de plannen uiteen.