Rika van Nellestijn woont met haar man Hans Leenders al veertig jaar op de Graaf Lodewijkstraat 45. In het souterrain runt ze haar winkel Het Poppenhuis. Je kunt er alles kopen voor de inrichting van je huis. Van servies tot tuingereedschap. Alles op een schaal van 1:12.
Zij woonden tot voor kort in Presikhaaf, maar nu hun woning aan de Hommelseweg af is, zijn Ahmed Marcouch en zijn gezin kersverse bewoners van onze buurt. Een goede reden voor de redactie én een aantal wijkgenoten om de burgemeester te bevragen over onze wijk. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat maakt onze wijk bijzonder en hoe gaan we dat zo houden?
Elektrische auto's worden snel populair. Ook in Sint Marten en Sonsbeek overwegen steeds meer mensen de aanschaf van een elektrisch voertuig. Wijkbewoners hebben daarom ook behoefte aan meer wijkvoorzieningen om de batterijen van hun voertuigen op te kunnen laden. Verwacht wordt dat binnen een aantal jaren in Sint Marten en Sonsbeek zo’n tweeëndertig extra laadpunten nodig zijn, om in de laadbehoefte van bewoners te kunnen voorzien. Wat is de beste plek hiervoor?
In november 2018 hebben bewoners van Sint Marten en Sonsbeek gestemd over het parkeerplan voor de wijk. Dit plan is met een ruime meerderheid van 84% weggestemd. Voor de Gemeente Arnhem was dit aanleiding om het proces rondom de totstandkoming van dit parkeerplan te evalueren. Ook een aantal wijkbewoners hebben aan de evaluatie meegewerkt. Hun reactie op dit rapport lees je in deze ingezonden brief.
Eind 2017 heeft de gemeenteraad besloten dat kinderen in Arnhem die in armoede opgroeien extra kansen moeten krijgen om nu en later als volwaardig burger mee te kunnen draaien in de samenleving. Het Team leefomgeving heeft dit opgepakt en samen met de uitvoerders in de wijk het programma Kansrijk opgroeien ontwikkeld. We hebben samen met o.a. scholen, kinderwerk, het sociale wijkteam, Sportbedrijf en het consultatiebureau, onderzocht wat kinderen kan helpen.
Muziek bij de Buren Arnhem organiseert zondagmiddag 2 februari 2020 voor de zevende maal huiskamerconcerten bij inwoners van Arnhem. Tijdens dit festival krijg je de kans te genieten van opkomend en gearriveerd muzikaal talent. Voor de editie van 2020 zoekt de organisatie Arnhemmers die zich willen opgeven als huiskamer, muzikant of beide.
Caroline Baarschers van team Leefomgeving en bestuursadviseur fysiek domein Peter Swart van de gemeente Arnhem organiseerden 23 september in de Nieuwe Hommel een informatieavond over laadvoorzieningen. Lees hier een samenvatting van deze avond.
Opbouwwerker Karin Veldkamp ging met een koffiekar de straat op. Ze belde bij mensen aan om ze uit te nodigen een kop koffie te drinken. Hieronder lees je haar verslag van de dag.
In 2018 hebben de bewoners van de wijk via een enquête hun mening kunnen geven over het betaald parkeerplan van de gemeente. De mogelijkheid was om te kiezen voor fysieke maatregelen om de parkeerdruk te verminderen of om een systeem van betaald parkeren en vergunninghouders in te voeren. Een grote meerderheid koos voor de eerste optie. Omdat er veel werk zat in het uitwerken van de tweede mogelijkheid en de wijk daar duidelijk niet voor koos, heeft het team Leefomgeving de gemeente gevraagd dit proces van besluitvorming te evalueren.
In het najaar 2019 organiseert Vitanos de cursus Koken Binnen je Budget in de Nieuwe Hommel. Het is een project gericht op laaggeletterden in Arnhem. In dit project werkt Vitanos samen met Rozet en RijnIJssel.