Colofon

Deze wijkwebsite voor Sint Marten en het Sonsbeekkwartier is er om te informeren en te activeren, de binding tussen bewoners te bevorderen en de leefbaarheid te vergroten. Wij plaatsen artikelen die over de wijk gaan of specifiek van belang zijn voor mensen uit de wijk.

De wijkwebsite is een site van, voor en door bewoners. Wilt u een bijdrage leveren? Mail dan naar info@sintmartensonsbeekkwartier.nl. Artikelen dienen aangeleverd te worden in een Word-bestand.

Bewonersoverleg Sint Marten Sonsbeekkwartier (Arnhem) is opdrachtgever. De websiteredactie is operationeel verantwoordelijk en gemandateerd eindverantwoordelijk voor de wijkwebsite.

De redactie zorgt dat de website van content/inhoud voorzien is en blijft. Deels doet de redactie dit zelf, deels stelt het andere wijkbewoners daartoe in de gelegenheid. De redactie zorgt dat activiteiten ontplooid worden die het participeren van bewoners aan de wijkwebsite vergroten.

Privacy
De redactie respecteert de privacy van bezoekers van de wijksite en stelt persoonlijke gegevens zoals mailadres en IP-adres niet ter beschikking aan derden.

Meedoen
Bewoners en instanties die een bijdrage willen leveren aan de wijkwebsite zijn van harte welkom. Zij kunnen mailen naar de redactie: info@sintmartensonsbeekkwartier.nl

Auteursrichtlijnen
Voor het schrijven van een tekst is een handleiding opgesteld: Auteursrichtlijnen Wijkwebsite.pdf

Bovenstaande tekst is deels gebaseerd op en een korte samenvatting van het Redactiestatuut. Het redactiestatuut wordt aan alle deelnemers van de site ter beschikking gesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan deze site werkten mee
Concept, advies en realisatie: Djust webdesign en advies
Technische realisatie: Link3
Redactionele ondersteuning: Marc Janssen

Financiële ondersteuning
Woningcorporatie Portaal
Gemeente Arnhem
Wijkplatform Sint Marten Sonsbeekkwartier (Arnhem)