Artikelen over verkeer

In 2019 is de Apeldoornseweg heringericht. Hierbij zijn een aantal milieuvriendelijke keuzes gemaakt. Zo is er gebruik gemaakt van gerecycled asfalt en zijn er oplossingen bedacht om de afvoer van water bij hevige regenval in betere banen te leiden. De redactie vroeg de projectleider van de herinrichting, Sil Polman, welke oplossingen ze hebben gebruikt. In dit artikel vertelt hij er meer over:
Het kan je haast niet ontgaan zijn, werkmannen uit alle windstreken van Europa zijn momenteel bezig de glasvezel tot aan de stoep voor je huis aan te leggen. Vanaf volgende week maandag begint de aansluiting tot in de woningen. De mensen van VolkerWessels beginnen dan met de aansluiting van het glasvezelnetwerk van KPN vanaf de Hommelseweg richting de Apeldoornseweg. De verwachting is dat ze hier anderhalve maand mee bezig zijn.
De behoefte aan laadvoorzieningen in de wijk wordt groter. Daarom heeft de gemeente een plan gemaakt voor de wijk. Minder losse palen langs de weg en meer laadvoorzieningen geclusterd. In dit artikel zet bestuursadviseur fysiek domein, Peter Swart, de plannen uiteen.
De Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool voor slechthorenden, doven en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis aan de Hommelseweg heeft plannen om te verbouwen en uit te breiden. 30 oktober vond er voor de hele buurt voor een eerste keer een informatiebijeenkomst plaats. De gepresenteerde plannen hebben tot onrust geleid bij de buurtbewoners.
In de enquête over parkeren hebben de bewoners vorig jaar gekozen voor optie één: niet reguleren en het treffen van maatregelen om foutparkeren/parkeeroverlast tegen te gaan. Daarvoor was €25.000 beschikbaar. Daarna heeft het team Leefomgeving via de wijkwebsite bewoners gevraagd welke suggesties zij hebben voor het treffen van maatregelen. Een aantal suggesties van bewoners zijn tijdens een schouw beoordeeld.
Elektrische auto's worden snel populair. Ook in Sint Marten en Sonsbeek overwegen steeds meer mensen de aanschaf van een elektrisch voertuig. Wijkbewoners hebben daarom ook behoefte aan meer wijkvoorzieningen om de batterijen van hun voertuigen op te kunnen laden. Verwacht wordt dat binnen een aantal jaren in Sint Marten en Sonsbeek zo’n tweeëndertig extra laadpunten nodig zijn, om in de laadbehoefte van bewoners te kunnen voorzien. Wat is de beste plek hiervoor?
Caroline Baarschers van team Leefomgeving en bestuursadviseur fysiek domein Peter Swart van de gemeente Arnhem organiseerden 23 september in de Nieuwe Hommel een informatieavond over laadvoorzieningen. Lees hier een samenvatting van deze avond.
In 2018 hebben de bewoners van de wijk via een enquête hun mening kunnen geven over het betaald parkeerplan van de gemeente. De mogelijkheid was om te kiezen voor fysieke maatregelen om de parkeerdruk te verminderen of om een systeem van betaald parkeren en vergunninghouders in te voeren. Een grote meerderheid koos voor de eerste optie. Omdat er veel werk zat in het uitwerken van de tweede mogelijkheid en de wijk daar duidelijk niet voor koos, heeft het team Leefomgeving de gemeente gevraagd dit proces van besluitvorming te evalueren.
Op verzoek van de ondernemers van de Sonsbeeksingel mag je vanaf 14 oktober op de plekken voor betaald parkeren maximaal 30 minuten staan met de auto.
Een update van het bericht op 10 september over betaald parkeren op de Apeldoornseweg.
Het werk aan de Apeldoornseweg is bijna klaar. Na de herinrichting gaat op de Apeldoornseweg het betaald parkeren in. De betaald parkeren zone sluit hiermee aan bij Transvaal.
In verband met de reconstructie van de Apeldoornseweg is het vanaf 31 juli niet meer mogelijk om via deze weg het centrum in of uit te rijden. Tussen de Weg achter het Bos en de Jansbuitensingel is de weg dan totaal afgesloten. De weg is niet te gebruiken tot 8 augustus. Tussen 8 en 11 augustus kun je de weg alleen gebruiken als je de stad uit rijdt.
Arnhem maakt zich op voor een duurzame toekomst. Dat betekent o.a. meer elektrische auto's en dus meer laadpalen. De gemeente nodigt als eerste bewoners van Sint Marten/Sonsbeekkwartier uit om op 23 september naar een informatieavond te komen in De Nieuwe Hommel - zet vast in de agenda!
Vanuit de parkeerwerkgroep die nog bezig is met het uitwerken van een aantal open einden van het parkeerplan dat afgelopen jaar heeft gelopen, is de vraag gesteld of de gemeente bereid is om van KPN het terrein aan de Paterstraat te huren en dit door te verhuren aan bewoners die belangstelling hebben voor een eigen parkeerplaats op dit terrein.
Op 2 mei kwam de parkeerwerkgroep van Sint Marten/Sonsbeekkwartier bij elkaar en besprak toegezonden documenten, open einden parkeerplan, suggesties, memo's en laadpalenplan.
Maandag 25 februari 2019 is een informatieavond in De Nieuwe Hommel geweest over Jacob Cremerstraat. De huidige breedte van de Jacob Cremerstraat is zo smal dat bussen en vrachtauto's elkaar onderling niet kunnen passeren. Dat levert, ter hoogte van de kruising met de Apeldoornseweg, gevaarlijke situaties en verkeersopstoppingen op. Hierdoor is de doorstroming van zowel het verkeer op de Apeldoornseweg als het verkeer Jacob Cremerstraat- Paul Krugerstraat een probleem.
De wijk heeft met behulp van een enquête vorig jaar gekozen om de parkeeroverlast en fout parkeren in Sint Marten en Sonsbeek op te lossen met het treffen van fysieke maatregelen. Team Leefomgeving en werkgroepen werken aan een uitwerking van deze optie. Lees het verslag.
De herinrichting van de Apeldoornseweg gaat maandag 1 april een nieuwe fase in. Hiervoor zijn voorbereidende werkzaamheden noodzakelijk die worden uitgevoerd vanaf vandaag 28 maart en zondag 31 maart 19.00 uur.
Team Leefomgeving vraagt bewoners om ideeën in te brengen voor fysieke maatregelen om parkeeroverlast te beperken: 'Het u ideeën daarover? Meld het ons.'
Aannemer Heijmans maakt, in opdracht van de gemeente, een begin met de grootscheepse aanpak van de Apeldoornseweg. Deze belangrijke verkeersader in Arnhem is dringend aan onderhoud toe. Via deze weg wijzen we op aparte gemeentelijke pagina's en een speciale website van de aannemer.