Artikelen over gemeente

Het coronavirus heeft ook impact op de afvalinzameling. Vanaf woensdag 18 maart tot en met zondag 5 april wordt er geen papier en karton ingezameld. Er is namelijk minder personeel door ziekte van chauffeurs bij de afvalinzamelaar. Daarnaast wil de gemeente vrijwilligers van verenigingen, die helpen bij de inzameling, beschermen.
Op de website van de gemeente Arnhem vindt u actuele informatie over het Corona-virus. U komt daar via www.arnhem.nl/coronavirus of via de homepage. U leest daar over onze aangepaste dienstverlening en wat dat voor u betekent. Er is informatie te vinden over uitkeringen en nieuws voor ondernemers. Ook staan er verwijzingen naar landelijke websites. U kunt ons ook volgen op Facebook. Daar plaatsen we regelmatig berichten over het Corona-virus.
Heb je de aanslag voor de gemeentelijke belastingen al ontvangen? Het is mogelijk bezwaar te maken als je denkt dat de WOZ-waarde niet klopt. In dit bericht hoor je van de gemeente Arnhem waar je met vragen hierover terecht kan.
In 2019 is de Apeldoornseweg heringericht. Hierbij zijn een aantal milieuvriendelijke keuzes gemaakt. Zo is er gebruik gemaakt van gerecycled asfalt en zijn er oplossingen bedacht om de afvoer van water bij hevige regenval in betere banen te leiden. De redactie vroeg de projectleider van de herinrichting, Sil Polman, welke oplossingen ze hebben gebruikt. In dit artikel vertelt hij er meer over:
Tijdens het Bewonersoverleg in december kwam Marc van der Burght langs. Hij is een van de AANjagers van Arnhem AAN en helpt energieprojecten op wijkniveau te realiseren. Een AANjager kun je benaderen als je een duurzaam initiatief op touw wil zetten, in je straat, buurt of wijk. Er is veel mogelijk als je ondersteuning, advies wilt of wil aansluiten bij bestaande initiatieven, vertelde hij tijdens zijn presentatie. In dit artikel lees je er meer over.
De behoefte aan laadvoorzieningen in de wijk wordt groter. Daarom heeft de gemeente een plan gemaakt voor de wijk. Minder losse palen langs de weg en meer laadvoorzieningen geclusterd. In dit artikel zet bestuursadviseur fysiek domein, Peter Swart, de plannen uiteen.
In Sint Marten wordt het in de zomer te warm. Hierdoor zijn er steeds minder vogels en insecten te zien. Door tegels te vervangen door bomen, struiken en bloemen wordt het in de zomer minder warm en kan regenwater snel de grond in bij een zware regenbui. De gemeente Arnhem biedt daarom bewoners de mogelijkheid om gratis een boom af te halen of een nestkastje op te hangen. Door meer groen te planten verlaag je de zomerse hitte in de wijk.
In de week van 6 januari tot en met zaterdag 11 januari 2020 haalt SUEZ de kerstbomen op. Als je een minicontainer of citybin gebruikt voor GFT (Groente- Fruit- en Tuinafval), kun je de kerstboom op dezelfde GFT-ophaaldag aan straat zetten.
Als je een losse stoeptegel, zwerfafval, afvaldumpingen of een kapotte lantaarnpaal ziet, kun je dat via een nieuw systeem melden: Fixi. Fixi is een gratis app die je op je smartphone of website kan gebruiken.
Op welke dagen mag je vuurwerk kopen? Wat kun je doen bij overlast? En hoe kun je het afval opruimen? In dit artikel zet de gemeente Arnhem de regels op een rij.
Vanaf 1 januari 2020 is de gemeente Arnhem gratis bereikbaar via 0800-1809.
De Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool voor slechthorenden, doven en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis aan de Hommelseweg heeft plannen om te verbouwen en uit te breiden. 30 oktober vond er voor de hele buurt voor een eerste keer een informatiebijeenkomst plaats. De gepresenteerde plannen hebben tot onrust geleid bij de buurtbewoners.
In de enquête over parkeren hebben de bewoners vorig jaar gekozen voor optie één: niet reguleren en het treffen van maatregelen om foutparkeren/parkeeroverlast tegen te gaan. Daarvoor was €25.000 beschikbaar. Daarna heeft het team Leefomgeving via de wijkwebsite bewoners gevraagd welke suggesties zij hebben voor het treffen van maatregelen. Een aantal suggesties van bewoners zijn tijdens een schouw beoordeeld.
De gemeente Arnhem heeft Van de Haar Groep ingeschakeld om de komende jaren alle noordelijke wijken van de stad netjes, schoon en groen te houden. Dat gebeurt op een duurzame manier en met medewerkers uit Arnhem.
Elektrische auto's worden snel populair. Ook in Sint Marten en Sonsbeek overwegen steeds meer mensen de aanschaf van een elektrisch voertuig. Wijkbewoners hebben daarom ook behoefte aan meer wijkvoorzieningen om de batterijen van hun voertuigen op te kunnen laden. Verwacht wordt dat binnen een aantal jaren in Sint Marten en Sonsbeek zo’n tweeëndertig extra laadpunten nodig zijn, om in de laadbehoefte van bewoners te kunnen voorzien. Wat is de beste plek hiervoor?
In november 2018 hebben bewoners van Sint Marten en Sonsbeek gestemd over het parkeerplan voor de wijk. Dit plan is met een ruime meerderheid van 84% weggestemd. Voor de Gemeente Arnhem was dit aanleiding om het proces rondom de totstandkoming van dit parkeerplan te evalueren. Ook een aantal wijkbewoners hebben aan de evaluatie meegewerkt. Hun reactie op dit rapport lees je in deze ingezonden brief.
Eind 2017 heeft de gemeenteraad besloten dat kinderen in Arnhem die in armoede opgroeien extra kansen moeten krijgen om nu en later als volwaardig burger mee te kunnen draaien in de samenleving. Het Team leefomgeving heeft dit opgepakt en samen met de uitvoerders in de wijk het programma Kansrijk opgroeien ontwikkeld. We hebben samen met o.a. scholen, kinderwerk, het sociale wijkteam, Sportbedrijf en het consultatiebureau, onderzocht wat kinderen kan helpen.
Caroline Baarschers van team Leefomgeving en bestuursadviseur fysiek domein Peter Swart van de gemeente Arnhem organiseerden 23 september in de Nieuwe Hommel een informatieavond over laadvoorzieningen. Lees hier een samenvatting van deze avond.
In 2018 hebben de bewoners van de wijk via een enquête hun mening kunnen geven over het betaald parkeerplan van de gemeente. De mogelijkheid was om te kiezen voor fysieke maatregelen om de parkeerdruk te verminderen of om een systeem van betaald parkeren en vergunninghouders in te voeren. Een grote meerderheid koos voor de eerste optie. Omdat er veel werk zat in het uitwerken van de tweede mogelijkheid en de wijk daar duidelijk niet voor koos, heeft het team Leefomgeving de gemeente gevraagd dit proces van besluitvorming te evalueren.
Op verzoek van de ondernemers van de Sonsbeeksingel mag je vanaf 14 oktober op de plekken voor betaald parkeren maximaal 30 minuten staan met de auto.