Artikelen over kinderen

Hoe hou je tijdens deze coronatijd je kinderen in en om het huis de hele dag bezig terwijl je zelf ook thuiswerkt? In het Paleis op de Heuvel hebben ze de Cooper Games.
De teams van de twee basisscholen in de wijk hebben gisteren en vandaag met man en macht gewerkt om een plan te maken voor hun leerlingen, die momenteel thuis moeten blijven. Op beide scholen konden ouders vanmiddag een huiswerkpakket ophalen voor hun kinderen. Leerlingen wiens ouders in een vitaal beroep werkzaam zijn, worden op school opgevangen.
Eind 2017 heeft de gemeenteraad besloten dat kinderen in Arnhem die in armoede opgroeien extra kansen moeten krijgen om nu en later als volwaardig burger mee te kunnen draaien in de samenleving. Het Team leefomgeving heeft dit opgepakt en samen met de uitvoerders in de wijk het programma Kansrijk opgroeien ontwikkeld. We hebben samen met o.a. scholen, kinderwerk, het sociale wijkteam, Sportbedrijf en het consultatiebureau, onderzocht wat kinderen kan helpen.
Op 25 mei aanstaande vindt al voor de tiende keer de Ruilmarkt plaats. Van 10 tot 14 uur kunnen bezoekers ruilen in de Nieuwe Hommel, de Wiltstraat 6 te Arnhem (inbrengen spullen tot 13 uur).
Over drie weken is het weer zover: Koningsdag met traditioneel een rommel/kleedjesmarkt op de Leoninusstraat en het Staringplein.
Vind jij een buurthuis in de wijk Sint Marten-Sonsbeekkwartier belangrijk? Ja of Nee? Stichting De Nieuwe Hommel nodigt je uit om op woensdag 27 februari je mening te geven en mee te komen praten.
Installateur Leo Otten van ‘026regenton’ kreeg vandaag hulp van leerlingen van basisschool de Wijzer aan de Dalweg. Boren en zagen konden de kinderen als de beste en de regenzuil kreeg een mooie plek op het schoolplein naast de moestuin.
Op 11 november is het weer Sint Maarten. De traditie is dat kinderen dan met een lampion langs de deuren gaan en in ruil voor het zingen van een Sint Maartenliedje een snoepje of iets anders lekkers krijgen.
U hebt ons vast al over straat zien lopen met de oranje gekleurde hesjes, of misschien heeft u onze afvalkar al in de wijk gespot. Wij zijn Het KinderWijkTeam en wij staan voor een schone buurt waarin kinderen vrij kunnen spelen. Deze week zullen wij collecteren in Sint Marten Sonsbeekkwartier voor het Oranje Fonds.
Op woensdag 7 maart, vanaf 10.00 uur, zal Terre des Hommes een kringloopwinkel openen aan de Hommelseweg 61-63. Het assortiment zal bestaan uit speelgoed, boeken, lp's, kleine huishoudelijke artikelen en bric a brac. Alle inkomsten komen ten goede van charitatieve doelen voor kinderen. De winkel was voorheen gevestigd in Presikhaaf.
Uiteraard wordt er weer gekunsteld, gekookt in het kinderrestaurant en gesport. Lees het volledige programma.
Kinderclub de Hommel organiseert, samen met het Inloophuis Sint Marten, op 2 december van 13.00 – 14.30 uur een leuk sinterklaasfeest voor kinderen van 0 t/m 10 jaar.
Op 11 november is het weer Sint Maarten. De traditie is dat kinderen met een lampion langs de deuren gaan en in ruil voor het zingen van een Sint Maartenliedje een snoepje of iets anders lekkers krijgen. Meedoen? Hang die dag dan tussen 18.00 - 20.00 u deze poster aan je deur.
Kinderwerkster Hetty Driessen heeft weer een gevarieerd programma samengesteld voor de maand november. Uiteraard wordt er weer gekunsteld, gekookt en gesport. Daarnaast worden er lampionnen gemaakt voor de Sint Maarten-optocht en worden er pepernoten gebakken. Lees het volledige programma.
Een kersverse nieuwsbrief opgesteld door kinderwerkster Hetty Driessen. In oktober wordt er o.m. pompoensoep gekookt in het kinderrestaurant, wordt er een halloweenmasker geknutseld. Ook zal het kinderwijkteam weer van start gaan. Bekijk het hele programma voor oktober.
Iedere week worden er leuke activiteiten voor kinderen georganiseerd in de nieuwe Hommel. In september wordt gestart een kinderrestaurant! Bij het kinderrestaurant kunnen kinderen 6 weken komen koken. Bij de 6e bijeenkomst komen ouders eten in het kinderrestaurant! Daarnaast wordt er o.m. gesport en geknutseld.
Pleinwachter: wat is dat nou weer, zullen sommige lezers zich afvragen. Ik kende het woord niet en had eigenlijk geen idee wat ik me daarbij moest voorstellen. Tot ik min of meer toevallig in contact kwam met een mevrouw die zei dat ze pleinwachter was.
Even leek het erop dat 'Speeldorp Klarendal' dit jaar niet door gaan vanwege de hevige brand (vermoedelijk opzettelijk aangestoken). De schade bedraagt rond de 40.000 tot 60.000 Euro. Dankzij diverse donaties kan het speeldorp toch doorgaan. Het bewonersoverleg doneerde € 500,00 en Inloophuis St. Marten doneerde de opbrengst van de onlangs gehouden rommelmarkt en van een collecte. Vandaag werden nieuwe spelmiddelen gebracht.
De Jacobiberg, gelegen aan de Thomas A Kempislaan 15, is aangekocht door “Het Elfenbosch”. Zij zullen hier na een verbouwing een kindercentrum openen met een dag-, peuter- en buitenschoolse opvang (b.s.o.). De verwachting is dat het complex in begin 2018 in gebruik genomen zal worden.
Met een echte koksmuts op en schort voor mochten leerlingen van groep 3a van de Jan Ligthartschool een kijkje nemen in de keuken van de Rijn IJssel vakschool aan de Apeldoornseweg.