Artikelen over meedenken

Team Leefomgeving van de gemeente Arnhem wil middels een enquête over het thema ‘ontmoeten’ onderzoeken welke rol buurthuis De Nieuwe Hommel in de wijk vervult. Tussen 11 tot en met 17 mei ontvangt u van de gemeente het verzoek mee te werken aan deze enquête.
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus is het niet mogelijk bij elkaar te komen. Daarom vergadert het Bewonersoverleg aanstaande dinsdag digitaal. Aanmelden kan. Hoe lees je in onderstaand artikel. Hier vind je ook de agenda van het overleg.
In het Bewonersoverleg (BO) zijn het afgelopen jaar een aantal wisselingen geweest. Er is behoefte aan nieuwe leden, met name uit Sint Marten. Voorzitter van het BO, Caroline Pronk vertelt wat het BO voor de wijk kan doen.
In de enquête over parkeren hebben de bewoners vorig jaar gekozen voor optie één: niet reguleren en het treffen van maatregelen om foutparkeren/parkeeroverlast tegen te gaan. Daarvoor was €25.000 beschikbaar. Daarna heeft het team Leefomgeving via de wijkwebsite bewoners gevraagd welke suggesties zij hebben voor het treffen van maatregelen. Een aantal suggesties van bewoners zijn tijdens een schouw beoordeeld.
In november 2018 hebben bewoners van Sint Marten en Sonsbeek gestemd over het parkeerplan voor de wijk. Dit plan is met een ruime meerderheid van 84% weggestemd. Voor de Gemeente Arnhem was dit aanleiding om het proces rondom de totstandkoming van dit parkeerplan te evalueren. Ook een aantal wijkbewoners hebben aan de evaluatie meegewerkt. Hun reactie op dit rapport lees je in deze ingezonden brief.
Caroline Baarschers van team Leefomgeving en bestuursadviseur fysiek domein Peter Swart van de gemeente Arnhem organiseerden 23 september in de Nieuwe Hommel een informatieavond over laadvoorzieningen. Lees hier een samenvatting van deze avond.
Het bewonersoverleg (BO) bestaat uit bewoners uit de wijk en beroepskrachten die voor of in de wijk werken. De samenstelling van het BO is in de afgelopen maanden veranderd. Een aantal leden hebben nadat ze lange tijd in het overleg actief zijn geweest, het stokje doorgegeven aan nieuwe vrijwilligers. Hoogste tijd om de huidige leden van het bewonersoverleg aan je voor te stellen en je te informeren over de actuele stand van zaken.
De gemeente Arnhem wil met bewoners van Sint Marten Sonsbeekkwartier in gesprek over de laadpalen in de wijk. Daarom organiseert zij een informatieavond in de Nieuwe Hommel op 23 september. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.
De Arnhemse gemeenteraad wil meer te weten te komen over wat de Arnhemmers belangrijk vinden van het openbaar vervoer. De aanleiding hiervoor is de voorbereiding van het nieuwe OV-contract dat de provincie Gelderland gaat sluiten met een vervoerbedrijf. Dit onderzoek bij de Arnhemse burgers is een bouwsteen om tot een Arnhems inbreng naar de provincie te komen. Wil je meedenken met de gemeenteraad? Vul dan de enquête in.
Over het onderwerp vuurwerk tijdens de jaarwisseling bestaat veel discussie. Ook in de Arnhemse gemeenteraad wordt hierover gesproken. De raad bepaalt bijvoorbeeld waar vuurwerkvrije zones komen.
Arnhem maakt zich op voor een duurzame toekomst. Dat betekent o.a. meer elektrische auto's en dus meer laadpalen. De gemeente nodigt als eerste bewoners van Sint Marten/Sonsbeekkwartier uit om op 23 september naar een informatieavond te komen in De Nieuwe Hommel - zet vast in de agenda!
Carla Kool was drie jaar lang vanuit het Inloophuis de coördinator van het Buurtmaatjesproject Klarendal/Sint Marten: ondersteuning op maat aan mensen die daar tijdelijk behoefte aan hebben. Afgelopen week nam zij afscheid.
Enkele dagen geleden nam opbouwwerker Rob Klingen afscheid. Hij is ondertussen opgevolgd door Karin Veldkamp - rechts op de foto. We stellen haar aan de wijk voor:
Op donderdag 20 juni ging opbouwwerker Rob Klingen met pensioen. Het vrijwilligersteam van de Leuke Linde bood ruimte en catering aan voor een waardig afscheidsfeest. ‘Ik vind het niet echt leuk om met pensioen te gaan…’ aldus Rob.
Vanuit de parkeerwerkgroep die nog bezig is met het uitwerken van een aantal open einden van het parkeerplan dat afgelopen jaar heeft gelopen, is de vraag gesteld of de gemeente bereid is om van KPN het terrein aan de Paterstraat te huren en dit door te verhuren aan bewoners die belangstelling hebben voor een eigen parkeerplaats op dit terrein.
In het Pinksterweekend zijn in de nachtelijke uren, op diverse plaatsen in de wijk Sint Marten, met name in de Nijhoffstraat met oranje verf graffiti tekens aangebracht. Mocht u iets hebben gezien of gehoord wat de politie kan gebruiken om de daders hiervan te vinden, dan hoort zij dat graag
Dit jaar was er gelegenheid voor wijkbewoners om op hun favoriete boomspiegel in de wijk te stemmen. Op de wijkwebsite werden ook stemmers opgeroepen om een foto van de - in hun ogen - mooiste boomspiegel naar de jury te mailen.
Op dinsdag 4 juni komt het Bewonersoverleg (BO) van de wijk voor de vierde keer van het jaar bijeen, om te vergaderen over actuele zaken. Het BO is openbaar en de agenda staat vol!
Per 1 mei is er een bestuurswisseling geweest bij Stichting De Nieuwe Hommel. De Nieuwe Hommel is het Buurthuis van Sint Marten en Sonsbeekkwartier waar je tijdens het buurten natuurlijk een kopje koffie drinken. Maar er gebeurt meer op deze actieve plek. Zo kun je een zaal huren, meedoen aan activiteiten of zelfs zelf een activiteit organiseren!
Maandag 25 februari 2019 is een informatieavond in De Nieuwe Hommel geweest over Jacob Cremerstraat. De huidige breedte van de Jacob Cremerstraat is zo smal dat bussen en vrachtauto's elkaar onderling niet kunnen passeren. Dat levert, ter hoogte van de kruising met de Apeldoornseweg, gevaarlijke situaties en verkeersopstoppingen op. Hierdoor is de doorstroming van zowel het verkeer op de Apeldoornseweg als het verkeer Jacob Cremerstraat- Paul Krugerstraat een probleem.