Artikelen over wijkplatform

In het Bewonersoverleg (BO) zijn het afgelopen jaar een aantal wisselingen geweest. Er is behoefte aan nieuwe leden, met name uit Sint Marten. Voorzitter van het BO, Caroline Pronk vertelt wat het BO voor de wijk kan doen.
In november 2018 hebben bewoners van Sint Marten en Sonsbeek gestemd over het parkeerplan voor de wijk. Dit plan is met een ruime meerderheid van 84% weggestemd. Voor de Gemeente Arnhem was dit aanleiding om het proces rondom de totstandkoming van dit parkeerplan te evalueren. Ook een aantal wijkbewoners hebben aan de evaluatie meegewerkt. Hun reactie op dit rapport lees je in deze ingezonden brief.
Het bewonersoverleg (BO) bestaat uit bewoners uit de wijk en beroepskrachten die voor of in de wijk werken. De samenstelling van het BO is in de afgelopen maanden veranderd. Een aantal leden hebben nadat ze lange tijd in het overleg actief zijn geweest, het stokje doorgegeven aan nieuwe vrijwilligers. Hoogste tijd om de huidige leden van het bewonersoverleg aan je voor te stellen en je te informeren over de actuele stand van zaken.
Enkele dagen geleden nam opbouwwerker Rob Klingen afscheid. Hij is ondertussen opgevolgd door Karin Veldkamp - rechts op de foto. We stellen haar aan de wijk voor:
Op donderdag 20 juni ging opbouwwerker Rob Klingen met pensioen. Het vrijwilligersteam van de Leuke Linde bood ruimte en catering aan voor een waardig afscheidsfeest. ‘Ik vind het niet echt leuk om met pensioen te gaan…’ aldus Rob.
Op dinsdag 4 juni komt het Bewonersoverleg (BO) van de wijk voor de vierde keer van het jaar bijeen, om te vergaderen over actuele zaken. Het BO is openbaar en de agenda staat vol!
Wees er snel bij en krijg een installatie kado. Inschrijven kan op de Groenmarkt op 11 mei a.s. op het Graaf Ottoplein.
Op dinsdag 16 april komt het Bewonersoverleg (BO) van de wijk voor de derde keer van het jaar bijeen, om te vergaderen over actuele zaken. Het BO is openbaar en de agenda staat vol!
[reageren op de vacature is niet meer mogelijk] Ben jij goed in het maken van onze wijkkrant en website? Voor onze wijkkrant en website (plus social media) van de Arnhemse wijk Sint Marten/Sonsbeekkwartier zijn wij op zoek naar een enthousiast, vlot en communicatief persoon die het liefst zelf in de wijk woont of er een sterke binding mee heeft.
Het bewonersoverleg BO is na de bewonersavond van 26 februari met nieuwe input en nieuwe leden al snel met een aantal concrete acties aan de gang gegaan.
Voor de derde keer wordt er voorafgaand aan Pasen, een actie georganiseerd om onze medewijkbewoners in Klarendal, Sint Marten en Spoorhoek met een zeer kleine portemonnee te voorzien van een Paas-tas, de Paas-tas actie.
Op dinsdag 26 februari waren bewoners uitgenodigd in De Nieuwe Hommel door het Bewonersoverleg (BO) en Team Leefomgeving (TLO) van de gemeente Arnhem - 'Samen leven in Sint Marten en Sonsbeek: hoe zorgen we ervoor dat iedereen kan meepraten over zaken die in de wijk spelen en hoe organiseren we dat?' Hier is het verslag te lezen van deze avond.
Redelijk snel na de speciale thema-bijeenkomst (over wijkvertegenwoordiging en wijkcommunicatie) op 26 febr. j.l. is er weer een ’regulier’ bewonersoverleg op di. 5 maart a.s. Het BO wil dit aankomend overleg graag aanwenden om het besprokene op de bijeenkomst van afgelopen dinsdag te evalueren. Maar ook staan er nog een aantal andere punten op de agenda.
De communicatie is niet goed gegaan de afgelopen tijd, maar het lijkt er op dat er een nieuw begin wordt gemaakt met de manier waarop de wijk met elkaar in contact kan komen. Er is vooral behoefte aan duidelijkheid: waar moet je zijn in de wijk voor welk probleem of welke vraag? Daarvoor moet ook heel zichtbaar zijn wie het Bewonersoverleg en Team Leefomgeving zijn en wat ze doen. Transparantie is het kernwoord.
Eerst enquête houden onder alle wijkbewoners is beter: als er veel verwarring en ontevredenheid is over het Bewonersoverleg (BO), zal de thema-avond op 26 februari a.s. hieraan niet veel veranderen. Want als amper 3% van de ca. 5800 wijkbewoners komt opdagen [...]

Door Adriaan Slooff
Samen leven in Sint Marten en Sonsbeek: hoe zorgen we ervoor dat iedereen kan meepraten over zaken die in de wijk spelen en hoe organiseren we dat? Wat is er nodig om je vertegenwoordigd te voelen en welke rol speelt de wijkcommunicatie hierin?
In de notulen van het Bewonersoverleg (BO) van 15 januari 2019 vraagt Esther Puszmas (snackbar De Snoek) zich af of het Bewonersoverleg wel verder moet gaan. Een goeie vraag, ook voor de a.s. BO-bijeenkomst op 26 februari in de Nieuwe Hommel.

Door Adriaan Slooff, sinds 1989 woonachtig in Sint Marten
Het verslag van het eerste BO van 2019 staat online gepubliceerd op de webstek van deze website. Het BO van 15 januari werd eenmalig voorgezeten door communicatieadviseur Martine Baar van de gemeente Arnhem en was rijk bezocht door zowel raadsleden als geïnteresseerde wijkbewoners.
Het Bewoners Overleg (BO) is deze week voor het eerst in 2019 samen gekomen in De Nieuwe Hommel. De vergadering werd bezocht door vaste leden van het BO, door nieuwsgierige bewoners, aspirant leden en twee leden uit de Arnhemse gemeenteraad. Het BO werd eenmalig voorgezeten door communicatieadviseur van de gemeente Arnhem, Martine Baar; zij zag graag dat iedereen om 21.30u tevreden naar huis ging.
Kom naar het openbare Bewonersoverleg op dinsdag 15 januari a.s.! Aanvang 19.30 uur, locatie: de Nieuwe Hommel - De Wiltstraat 6.