Uw Privacy

Wij behandelen al de persoonlijke informatie die u eventueel via deze website aan ons verschaft of die reeds in ons bezit is, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Als op de website om uw gegevens wordt gevraagd, gebruiken wij deze alleen voor dienstverlening op de site en mogelijk om u van tijd tot tijd informatie te verstrekken die nauw gerelateerd is aan de doelstellingen van Sintmartensonsbeekkwartier.nl. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.