Projecten

De Bewonerscommissie Jan Nuldenhofje/ Nijhoffstraat heeft de plantenbakken bij het Jan Nuldenhofje opnieuw gevuld. Dit is financieel mogelijk gemaakt door het Bewonersoverleg en Portaal. Door de diversiteit aan groen waaronder een Bolcatalpa, Ceanothus, tijm en bamboe heeft de openbare ruimte een vernieuwde, frisse uitstraling gekregen. 
Klimaatverandering zorgt ervoor dat zomers warmer en droger worden en dat we te maken krijgen met steeds meer piekbuien. Piekbuien leiden tot schade door wateroverlast en extreme warmte brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Arnhem is gevoelig voor deze risico’s. Binnen de heuvelachtige bebouwde kom zijn grote oppervlakten verhard, waardoor wateroverlast ontstaat tijdens hevige regenval, verdroging tijdens droge periodes en hittestress tijdens warme dagen. Door meer groen aan te planten kunnen we deze effecten tegengaan.
In 2019 is de Apeldoornseweg heringericht. Hierbij zijn een aantal milieuvriendelijke keuzes gemaakt. Zo is er gebruik gemaakt van gerecycled asfalt en zijn er oplossingen bedacht om de afvoer van water bij hevige regenval in betere banen te leiden. De redactie vroeg de projectleider van de herinrichting, Sil Polman, welke oplossingen ze hebben gebruikt. In dit artikel vertelt hij er meer over:
Elke donderdagavond kun je in de wijk meedoen met het Wijkatelier. Het is in het Inloophuis van 19.30 tot 21.00 uur en gratis en toegankelijk voor iedereen. Je kunt hier werken aan je eigen beelden en teksten of je doet mee aan de opdracht van de avond. Beeldend kunstenaars helpen je hierbij. De coördinatie van het wijkatelier is in handen van Berengaria Liedmeier.
Wil je creatief aan de gang met taal? Elke maandagmiddag is er tussen 14.00 en 16.00 uur in het Inloophuis de WoordenWerkplaats. Wees welkom!
Tijdens het Bewonersoverleg in december kwam Marc van der Burght langs. Hij is een van de AANjagers van Arnhem AAN en helpt energieprojecten op wijkniveau te realiseren. Een AANjager kun je benaderen als je een duurzaam initiatief op touw wil zetten, in je straat, buurt of wijk. Er is veel mogelijk als je ondersteuning, advies wilt of wil aansluiten bij bestaande initiatieven, vertelde hij tijdens zijn presentatie. In dit artikel lees je er meer over.
De behoefte aan laadvoorzieningen in de wijk wordt groter. Daarom heeft de gemeente een plan gemaakt voor de wijk. Minder losse palen langs de weg en meer laadvoorzieningen geclusterd. In dit artikel zet bestuursadviseur fysiek domein, Peter Swart, de plannen uiteen.
In onderstaande ingezonden brief zet wijkbewoner Ipe van der Deen kanttekeningen bij houtstook. Het kan onder andere gezondheidsklachten veroorzaken. Hij zet enkele risico’s op een rij en wat je kan doen om overlast te voorkomen.
De Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool voor slechthorenden, doven en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis aan de Hommelseweg heeft plannen om te verbouwen en uit te breiden. 30 oktober vond er voor de hele buurt voor een eerste keer een informatiebijeenkomst plaats. De gepresenteerde plannen hebben tot onrust geleid bij de buurtbewoners.
In de enquête over parkeren hebben de bewoners vorig jaar gekozen voor optie één: niet reguleren en het treffen van maatregelen om foutparkeren/parkeeroverlast tegen te gaan. Daarvoor was €25.000 beschikbaar. Daarna heeft het team Leefomgeving via de wijkwebsite bewoners gevraagd welke suggesties zij hebben voor het treffen van maatregelen. Een aantal suggesties van bewoners zijn tijdens een schouw beoordeeld.